Hippisch recht

WEDSTRIJDSPORT, SPONSORING EN DOPING

Als je het rijden op een manegepaard ontgroeid bent, een eigen paard of pony hebt en aan een
onderdeel van de wedstrijdsport mee doet (dressuur, springen, mennen, eventing, voltige) kun je
voor allerlei (juridische problemen komen te staan. Zowel tijdens het komen en gaan naar een
wedstrijdlocatie als tijdens de wedstrijd. In Nederland gelden de regels van de KNHS en in het
buitenland die van de FEI. Heb je een geschil, wacht dan niet te lang om deskundig advies in te
roepen.
Paardensportevenenmenten kunnen meestal niet zonder de financiële hulp van bedrijven. Vaak
wordt een tegenprestatie verwacht van de organisatie van zo’n evenement. Zorg er voor dat de
wederzijdse verwachtingen goed op elkaar zijn afgestemd en werk met een sponsorcontract. Zo
voorkom je vaak problemen achteraf.
Als je aan de (hogere) wedstrijdsport deelneemt of zelfs internationaal start, zul je vaker
geconfronteerd worden met veterinaire controles ter voorkoming van misbruik. Toch kan een paard
voor een wedstrijd ziek zijn geweest en heeft de dierenarts allerlei medicatie voorgeschreven. Ook
als het paard weer gezond is kunnen deeltjes van de medicatie nog zichtbaar zijn bij een
bloedmonster. Let er dan goed op welke medicijnen toegestaan zijn en welke medicijnen of
onderdelen daarvan voorkomen op de dopinglijst, omdat er hoge sancties staan mocht in jouw paard
ongeoorloofde middelen worden aangetroffen in bloed of urine. Dan zijn de rapen gaar. De regels
rondom doping vind je op de website van de KNHS en de FEI. Wij helpen u door de bomen het bos
weer te zien.