Hippisch recht

UITBREIDING PAARDENBEDRIJF, GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING

Als je jouw paardenbedrijf wil uitbreiden, kun je dat (meestal) niet zonder (omgevings)vergunning.
Wat je wel en niet mag doen ligt aan de bestemming die het stuk grond heeft. Als de bestemming
niet strookt met jouw uitbredingsplannen, kan het soms beter zijn het bestemmingsplan (via de
gemeente) te laten wijzigen. Hier zijn wel flinke kosten mee gemoeid. Soms heeft de gemeente al
zaken geregeld rondom het houden van paarden. Kijk dan wat hiervoor de regels zijn, want je kunt
niet zomaar gaan bouwen, slopen en/of verbouwen. En let op, niet alleen een stal, maar ook een
buitenpiste of stapmolen wordt gezien als een bouwwerk. De reden hiervoor ligt in het feit dat een
buitenpiste of stapmolen verankerd is in de grond, denk maar aan de afrastering. Hierdoor wordt het
meteen een bouwwerk. Ook andere onderdelen van de buitenpiste of rijbak, zoals drainage (eb- en
vloedbaan) of het toevoegen van zand met viltsnippers maakt van de rijbak een bouwwerk. Zodra
jouw plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan, dien je een omgevingsvergunning aan te
vragen. Bij de gemeente kun je via de vergunningencheck toetsen of je een vergunning nodig hebt.
Het is in alle gevallen raadzaam om contact op te nemen met de gemeente voor advies en daarna al
dan niet een principeverzoek in te dienen.
Het is van belang of u hobbymatig een of meerdere (eigen) paarden houdt of dat u dat bedrijfsmatig
doet, zoals een pensionstal. Het aantal paarden is dan van belang welke vergunningen u nog meer
moet hebben. Denk daarbij aan een milieuvergunning of omgevingsvergunning beperkte milieutoets.
Ook dient u de regels na te leven uit de Wet Geurhinder en Veehouderij (afstandseisen ten opzichte
van de bebouwde grond rondom uw activiteit). Kijk ook of uw bouwplannen effect heeft op een
Natura 2000 gebied in het kader van de wet natuurbescherming.
MEER INFORMATIE?
De Sectorraad Paarden (SRP) heeft in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) de Handreiking Paardenhouderij in het omgevingsrecht opgesteld. Hierin is veel informatie te
vinden als u van plan bent een activiteit mbt paarden te starten, te bouwen of te verbouwen.