Hippisch recht

TRAINING EN STALLING

Als pensionstalhouder en/of paardentrainer loop je soms tegen de meest uiteenlopende zaken aan.
Een zeer lastige klant die u liever kwijt dan rijk bent, een klant die door zijn gedrag een risico vormt
voor anderen en jouw bedrijf, schade die een paard tijdens jouw training aanricht aan (zaken van)
uzelf of anderen, een klant met een grote betalingsachterstand, een klant die zijn paard
verwaarloost, een ongeluk tijdens een training met een van jouw leerlingen of een van jouw paarden
etc, etc. Hoe gaat u om met deze risico’s en hoe kunt u deze vooraf afdekken? U bent al een eind op
weg door goed juridisch advies in te winnen.
Afdekken van risico’s kunt u door verzekeringen af te sluiten, maar ook door zaken vooraf tussen
partijen vast te leggen in overeenkomsten, zoals de stallingsovereenkomst en de
trainingsovereenkomst. De stallingsovereenkomst zie je met enige regelmaat voorbij komen, maar
de trainingsovereenkomst nagenoeg niet, omdat dit geen regel is, tenzij het paard naar een
professionele trainingsstal wordt gebracht en daar maanden of zelfs jaren in training gaat, meestal
met het doel om een paard uit te brengen op wedstrijden, hoog te scoren en duur te verkopen.
Is eenmaal een overeenkomst opgesteld en getekend, dan ga je ervan uit dat alle partijen de bij de
overeenkomst gemaakte afspraken nakomen. Helaas gebeurt dat niet altijd. Men spreekt van
wanprestatie als een partij de verbintenissen uit die overeenkomst niet, niet tijdig of onjuist zijn
nakomt. Als u benadeeld wordt door de wanprestatie van de ander, kun je nakoming van de
overeenkomst vorderen. Bij het uitblijven van resultaat kun je de tegenpartij in gebreke stellen of
zelfs de overeenkomst ontbinden. Bij aantoonbare schade kun je iemand dan weer aansprakelijk
stellen en een schadevergoeding claimen.