Hippisch recht

KOOP EN VERKOOP

Een paard is ‘levende have’, maar in het recht is een paard een ‘roerende zaak’, net als bijvoorbeeld
een kast of een brommer. Een paard kan gemakkelijk van eigenaar wisselen als deze wordt verkocht.
En dat gebeurt nogal eens. En dat verloopt niet altijd even soepel. De koop of verkoop van een paard
bestaat niet uit kijken en kopen, tenzij het een veiling is. Het is namelijk geen eenvoudig proces
waarbij informatievergaring, uitproberen en (laten) keuren belangrijke onderdelen zijn. Een hippisch
rechtspecialist kan kopers of verkopers begeleiden bij de koop of verkoop van een paard. Wilt u het
liever zelf doen, let er dan op dat u goede afspraken met elkaar maakt en leg dat vast in een
overeenkomst. Zeker als er later een juridisch geschil is. De (koop)overeenkomst is dan een
belangrijk bewijsmiddel.
Neem in ieder geval de volgende gegevens op in de koopovereenkomst:
 Naam en adres van koper en verkoper
 Identificatie van het paard (zie hiervoor het paspoort)
 De koopprijs
 De datum van levering
 De reden van aanschaf: waarvoor koopt u het paard, bijvoorbeeld dressuursport
 Gebreken van het paard zoals ‘weven’, ‘luchtzuigen’ of ‘kribbebijten’ (stalgebreken)
 Ontbindende voorwaarden, zoals keuring