Hippisch recht

HET VERBORGEN GEBREK

Vóór de koop van een paard zal de koper proberen om zoveel mogelijk informatie over het paard in
te winnen. Hoe gedraagt het paard zich op stal, op de trailer of bij de hoefsmid? Op welk niveau is
het paard opgeleid? Wat is de afkomst, de leeftijd en de medische geschiedenis?
Als koper wil je van tevoren zoveel mogelijk informatie inwinnen. Maar eigenlijk heb je in zekere
mate ook de plicht om dit te doen. Toch kan het gebeuren dat na de koop blijkt dat er iets mis is met
het paard. Als je als koper dit voor de overdracht niet had kunnen ontdekken, dan is er waarschijnlijk
sprake van een “verborgen gebrek”.
Om te kunnen spreken van een verborgen gebrek is het nodig om aan te kunnen tonen dat gebrek al
vóór verkoop aanwezig was. Dit is vaak moeilijk te achterhalen, zelfs voor een dierenarts. Een paard
is immers een levend wezen en daarom bestaat altijd het risico dat er iets aan het gedrag of de
gezondheid van het paard verandert, zonder dat een verkoper dit kon weten of hier invloed op heeft
gehad.

Als u als particulier het paard heeft gekocht van een bedrijf (handelsstal, fokkerij e.d.) dan geniet u
als koper extra bescherming. In het geval dat het gebrek zich binnen zes maanden na aankoop
voordoet en je er als koper geen gekke dingen mee hebt gedaan of het paard bij jou een blessure
heeft opgelopen, dan wordt vermoed dat het paard al bij de verkoop niet aan de overeenkomst heeft
beantwoord, ongeacht de omstandigheid dat het gebrek zich wellicht pas na aankoop heeft
gemanifesteerd. In dit geval is de verkoper aansprakelijk voor het gebrek.
Ook in andere gevallen kan de verkoper aansprakelijk zijn. Het is dan mogelijk om de
koopovereenkomst te ontbinden of zelfs te vernietigen. De wetgever heeft hier strikte voorwaarden
aan verbonden. Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan geldt de ontbinding of vernietiging niet
en blijft de overeenkomst in stand. Er bestaat dan geen recht op schadevergoeding. Het is dus zaak
om deze wetgeving goed in acht te nemen. Onze hippisch recht-specialisten kunnen u hierin
adviseren, maar wacht niet te lang!