Hippisch recht

GESCHIL MET DE DIERENARTS

Heel vervelend als jouw paard medische zorg nodig heeft. Je mag er dan vanuit gaan dat een
dierenarts zijn uiterste best doen om jouw paard de beste behandeling te geven die er is. Dat
verwacht je van een huisarts en dus ook van een dierenarts. Dat neemt niet weg dat je ontevreden
bent over de veterinaire behandeling. Hoewel je dat liever niet doet, kun je jouw dierenarts
aansprakelijk stellen als er bijvoorbeeld bij een veterinaire keuring een gebrek over het hoofd is

gezien, of wanneer er fouten zijn gemaakt bij de behandeling. Je kunt in principe een klacht indienen
over de behandeling van de hele veterinaire beroepsgroep, zoals de dierenarts, fysiotherapeut,
osteopaat e.d.
De specialisten van Cogens Paard&Recht treden niet alleen op voor gedupeerde paardeneigenaren,
maar ook onder meer voor dierenartsen, die steeds vaker aansprakelijk worden gesteld. Het
Veterinair Tuchtcollege (VTC) is een onafhankelijk tuchtcollege dat klachten behandelt die betrekking
hebben op het veterinair handelen van dierenartsen en andere veterinaire beroepen. Wordt je als
veterinair geconfronteerd met een klachtzaak dan kan dit ingrijpend overkomen. EMYRTAN kan u
ondersteunen bij het voorkomen van een klachtenprocedure of boete. Wanneer een klacht tegen u
als veterinair wordt ingediend. kunt u een beroep doen op de expertise van EMYRTAN. Het is van
cruciaal belang dat u de juiste feiten weet te benoemen met correcte beargumentering wanneer u
voor een tuchtrechtelijk college staat.