Hippisch recht

FOKKERIJ EN VEILING

Het fokken van paarden is een zeer lucratieve bezigheid, zeker als de bloedlijnen mooi en zuiver zijn.
Maar er schuilt een gevaar als de commerciële (lees: financiële) belangen zwaarder wegen dan de
zuiverheid van de bloedlijn en daarmee het ras. Met andere woorden: als het alleen om het geld
draait. Net zoals je dat bij honden ziet, kunnen paarden ook teveel ‘doorgefokt’ zijn en de paarden
tot dezelfde familie horen. Wanneer de fokker onvoldoende let op de zuiverheid in met name de
moederlijn, slaat op ten duur inteelt toe, met alle gevolgen met name voor het welzijn van het paard
van dien. Let bij de koop van een paard op het Inteeltcoëfficiënt, waarmee de zuiverheid wordt

uitgedrukt. Het wordt met name juridisch interessant als er daardoor een vorm van aansprakelijkheid
ontstaat jegens de fokker.

Wat als je een paard via de veiling hebt gekocht en er blijkt iets mis te zijn bij levering. Wie moet je
hierop aanspreken? Bij de aankoop van een paard op een veiling komt in principe een normale
koopovereenkomst tot stand tussen de koper en de verkoper. De wet maakt geen verschil of de
koopovereenkomst tot stand komt via een veiling of niet. De koper is meestal degene die een bod
uitbrengt tijdens de veiling en de verkoper is de eigenaar van het paard die het paard ter veiling
aanbiedt. De veilingorganisatie is alleen tussenpersoon de de koop/verkoop faciliteert, maar is géén
partij bij de koopovereenkomst. Let er wel op dat er geen bijzonderheden in de veilingvoorwaarden
zijn gesteld, bijvoorbeeld of het een ‘live’-veiling of online veiling betreft. Er bestaan zelfs hybride
veilingen, waar zowel live als online geboden kan worden. Ook is het van belang of de verkopende
partij een bedrijfsmatige fokker is of een particulier die hobbymatig een door hem gefokt veulen ter
veiling aanbiedt.