Hippisch recht

AANSPRAKELIJKHEID

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker bij dieren. Zo kan het gebeuren dat jouw paard schade
veroorzaakt aan zaken, personen of andere dieren, bijvoorbeeld omdat het paard uit een
schrikreactie probeert weg te vluchten of zich probeert te verdedigen en door dat gedrag (de zgn.
eigen energie) schade toebrengt.
In dat geval bent u als bezitter aansprakelijk voor de door het paard aangerichte schade, ook al had u
de gedraging van jouw paard op dat moment niet in de hand. Zelfs als het paard is uitgebroken en
“los” over straat loopt, kunt u ingeval van schade hiervoor door de gedupeerde aansprakelijk worden
gesteld.
U zult echter niet in alle gevallen voor de volle 100% aansprakelijk zijn. In het geval dat u jouw paard
door een ander laat berijden en die ander komt door toedoen van het paard ten val, dan komt een
gedeelte van de schade voor rekening van de ruiter. De ruiter heeft er immers zelf voor gekozen om
op het paard te stappen en heeft daarmee het risico aanvaard dat hij ten val zou komen en daardoor
schade zou oplopen.
Het kan ook voorkomen dat de schade volledig voor rekening van de ruiter dient te blijven, omdat de
ruiter het paard verkeerd heeft geïnstrueerd. Als het paard doet wat de ruiter van hem vraagt en
hieruit vloeit schade voort, dan is de schade niet veroorzaakt door het paard, maar door de ruiter. De
eigenaar van het paard kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.
De gevolgen van gedragingen van een paard kunnen groot zijn en het risico dat jouw paard ooit
schade aan iets of iemand anders zal toebrengen, valt niet uit te sluiten. Daarom kan het verstandig
zijn om dit risico te verzekeren, zodat u niet voor onaangename verrassingen en hoge kosten komt te
staan.
En dan kan ook een paard door verschillende oorzaken schade oplopen. Als eigenaar of bezitter wilt
u de kosten natuurlijk vergoed zien, zeker als u zelf niets te verwijten valt. Maar, voor
aansprakelijkheid is het wel van belang te onderzoeken en te beoordelen of iemand anders jouw
schade moet vergoeden.
Schade aan een paard kan door verschillende oorzaken ontstaan:
 Een ondeugdelijke afrastering van de wei

 Fout door de dierenarts (verkeerde diagnose)
 Trap van een ander paard
 Ongeval op stal of in het verkeer
 Fouten door of namens stalhouder (personeel)
Let wel: er zal aangetoond moeten worden de schade het gevolg is van schuld van de ander. Maar
het kan ook zo zijn dat de eigenaar ook iets te verwijten valt. In dat geval zal het verhaal op schade
kunnen worden verminderd.
Naast directe schade, zoals dierenartskosten of de kosten van de kliniek, kan ook de indirecte schade
aan een paard kan voor vergoeding in aanmerking komen, zoals:
 Stallingskosten bij revalidatie
 Deskundigenadvies
 Taxatiekosten
 (Dag)waarde van het paard bij overlijden of euthanaseren
 Incassokosten
Welke schade voor vergoeding in aanmerking komt hangt af van de mate waarin de schade het
gevolg is van een bepaalde gedraging of nalaten van de ander. Zowel aansprakelijkheidstelling als
vordering van schadevergoeding is gespecialiseerd werk. Door de bijzondere expertise van onze
hippisch rechtsspecialisten bent u ervan verzekerd dat u te maken heeft met een jurist of advocaat
die op de hoogte is van het hippisch recht.